Sådan klager du

Hvis du er utilfreds med en afgørelse eller med selve sagsbehandlingen, kan du enten: Klage over afgørelsen eller kritisere sagsbehandlingen.

Hvis du vil klage over sagsbehandlingen

Er du utilfreds med sagsbehandlingen i Administrations- og Servicestyrelsen, har du mulighed for at sende din kritik til Administrations- og Servicestyrelsen. Det kan for eksempel være kritik af en lang sagsbehandlingstid, mangelfuld vejledning eller en medarbejders adfærd. Men du skal være opmærksom på, at din kritik af sagsbehandlingen ikke kan føre til ændringer i din konkrete sag.

Din kritik af sagsbehandlingen skal være skriftlig og kan sendes på mail til
klage-sagsbehandling@adst.dk eller med post til:

Administrations- og Servicestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Når Administrations- og Servicestyrelsen har modtaget din henvendelse, bliver den sendt videre til direktøren for det område, hvor din sag er blevet behandlet. Er du ikke tilfreds med det svar, du får fra direktøren, har du mulighed for at få Borger- og retssikkerhedschefen til at tage stilling til svaret.

Du skal være opmærksom på, at din kritik af sagsbehandlingen ikke kan føre til ændringer i selve afgørelsen i din sag. Men du får en vurdering af, om du har fået en ordentlig og korrekt behandling. Og din kritik kan betyde, at der bliver set nærmere på vores måder at arbejde på, og om der er brug for at ændre på vores arbejdsgange.

Du skal også være opmærksom på, at din kritik af sagsbehandlingen ikke sætter din sag i stå. Det betyder, at vi kan gå videre med din sag. 

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg er utilfreds med behandlingen af min sag hos Administrations- og Servicestyrelsen?

   

  Hvis du er utilfreds med selve sagsbehandlingen i forhold, der ikke har noget med indholdet i den konkrete afgørelse at gøre, kan du sende din kritik pr. mail til
  klage-sagsbehandling@adst.dk eller med post til:

  Administrations- og Servicestyrelsen
  Nykøbingvej 76
  Bygning 45
  4990 Sakskøbing

  Din kritik kan fx være af:

  • Lang sagsbehandlingstid
  • Mangelfuld vejledning
  • En medarbejders adfærd
  • Mistanke om brud på Administrations- og Servicestyrelsens tavshedspligt.


  Din kritik bliver sendt videre til direktøren for det område, der har behandlet din sag.

  Hvis du ikke er tilfreds med det svar, du får fra direktøren for området, har du mulighed for at få svaret behandlet af Borger- og retssikkerhedschefen.

 • Hvem kan rette kritik af den konkrete sagsbehandling?

  Det kan alle, der selv har oplevet nogle forhold i forbindelse med Administrations- og Servicestyrelsens behandling af deres egen sag, som de er utilfredse med.

 • Hvordan retter jeg kritik af sagsbehandlingen?

  Din kritik skal være skriftlig og indeholde en beskrivelse af, hvad du er utilfreds med. Du er velkommen til at vedhæfte et eller flere bilag, som du finder relevante for vores behandling af din kritik.

  Kritikken sendes pr. mail til klage-sagsbehandling@adst.dk eller med post til:

  Administrations- og Servicestyrelsen
  Nykøbingvej 76
  Bygning 45
  4990 Sakskøbing

 • Hvad kan Borger- og retssikkerhedschefen gøre?

  Borger- og retssikkerhedschefen har mulighed for at fremsætte kritik, afgive henstillinger samt i øvrigt fremsætte sin opfattelse af en sag. Derimod har Borger- og retssikkerhedschefen ingen muligheder for at tvinge Administrations- og Servicestyrelsen til at træffe bestemte afgørelser eller andre beslutninger. Borger- og retssikkerhedschefen kan heller ikke træffe bindende afgørelser.

  Læs mere om Borger- og retssikkerhedschefen

 • Hvad sker der, når jeg har indsendt min kritik?

  Når Administrations- og Servicestyrelsen modtager din kritik, får du en kvittering med oplysning om, at den er modtaget, og at den er sendt videre til den person, der skal behandle klagen

  Det betyder, at din klage bliver sendt til direktøren for det forretningsområde, som den vedrører. Direktøren for området er nemlig første instans i behandlingen. Her gennemføres en vurdering af de punkter, du kritiserer, og de involverede medarbejdere høres. Når sagen er færdigbehandlet, får du svar fra direktøren for forretningsområdet.

  Administrations- og Servicestyrelsens direktør orienteres om din kritik og svaret, inden direktøren for forretningsområdet sender det til dig. Det skyldes et ønske om at sikre en ensartet og korrekt behandling af alle.

  Er du ikke tilfreds med svaret, har du mulighed for at få det behandlet af Borger- og retssikkerhedschefen, der er anden instans i behandlingen af kritik af Administrations- og Servicestyrelsens sagsbehandling m.v.

  Borger- og retssikkerhedschefen indhenter og vurderer materialet fra den første behandling af din kritik og det svar, du modtog. På den baggrund kommer Borger- og retssikkerhedschefen med en udtalelse, der er endelig, og som ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

 • Hvornår kan jeg forvente svar?

  Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ligger på omkring seks uger. Men der kan være forhold, der gør, at svartiden kan blive længere. Hvis det er tilfældet, får du brev om, hvornår du så kan forvente svar.

 • Er der en frist for, hvornår jeg skal reagere, hvis jeg vil kritisere Administrations- og Servicestyrelsens sagsbehandling?

  Nej, der er ingen forældelsesfrist.

 • Nej, der er ingen forældelsesfrist.

  Du får en vurdering af, om du har fået en ordentlig og korrekt behandling. Og din kritik kan betyde, at der bliver set nærmere på Administrations- og Servicestyrelsens måder at arbejde på, og om der er brug for at ændre på Administrations- og Servicestyrelsens procedurer og arbejdsgange.

  Din kritik kan dog ikke føre til ændringer i afgørelser, der er truffet i forbindelse med din sag.

 • Hvad har jeg af muligheder, hvis jeg stadig ikke er tilfreds, når borger- og retssikkerhedschefen har behandlet min sag?

  Borger- og retssikkerhedschefens svar er endeligt, og du kan ikke klage over svaret til andre i Administrations- og Servicestyrelsen eller anden administrativ myndighed.