Strategi og pejlemærker

Administrations- og Servicestyrelsen har fire strategiske pejlemærker:

  1. Administrations- og Servicestyrelsen skal effektivt levere relevante shared service ydelser af høj kvalitet, så de øvrige styrelser kan fokusere på deres kerneopgaver.

  2. Administrations- og Servicestyrelsen skal understøtte transformationen af skatteforvaltningen frem mod 2021 ved at drive relokaliseringen og rekrutteringsindsatsen samt sikre koncernfælles initiativer.

  3. Administrations- og Servicestyrelsen skal bygge på en kultur præget af faglighed, ansvarlighed, samarbejde og udsyn, hvor medarbejdere er kompetente og engagerede, og hvor nærværende ledere tager fagligt ansvar, sætter retning og prioriterer.

  4. Administrations- og Servicestyrelsen skal sikre et godt samarbejde og gode relationer til de øvrige styrelser samt gennemsigtighed og involvering i opgaveløsningen.

Mål- og resultatplan

Der er udarbejdet en mål- og resultatplan for Administrations- og Servicestyrelsen, som skal sikre retning og styring i arbejdet med de strategiske pejlemærker.

Download Mål- og resultatplan 2020 for Administrations- og Servicestyrelsen

 

Resultatløn/engangsvederlag til styrelsesdirektør

Styrelsesdirektørens engangsvederlag gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året. Udmøntning for 2019 udgør 25.000 kr.