Strategi og pejlemærker

Administrations- og Servicestyrelsen har fire strategiske pejlemærker:

  1. Administrations- og Servicestyrelsen skal effektivt levere relevante shared service ydelser af høj kvalitet, så de øvrige styrelser kan fokusere på deres kerneopgaver.

  2. Administrations- og Servicestyrelsen skal udvikle og understøtte koncernfælles rammer, vilkår og værktøjer, så Skatteministeriets koncern fortsat er en effektiv, tidssvarende og attraktiv arbejdsplads.

  3. Administrations- og Servicestyrelsen skal sikre et godt samarbejde og gode relationer til de øvrige styrelser samt gennemsigtighed og involvering i opgaveløsningen.

  4. Administrations- og Servicestyrelsen skal sikre en kontinuerlig høj faglighed gennem rettidig rekruttering af nødvendige kompetencer samt strategisk medarbejder- og ledelsesudvikling.

Mål- og resultatplan

Administrations- og Servicestyrelsens mål- og resultatplan skal sikre retning og styring i arbejdet med de strategiske pejlemærker.

Download mål- og resultatplan 2021 for Administrations- og Servicestyrelsen

 

Resultatløn/engangsvederlag til styrelsesdirektør

Styrelsesdirektørens engangsvederlag gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året. Udmøntning for 2020 udgør 25.000 kr.