Vores organisation

Administrations- og Servicestyrelsen er organiseret i to direktørområder. Direktørområderne HR og Økonomifunktioner og service består af henholdsvis 6 og 7 kontorer/ enheder med hver deres fagområder.

I spidsen for Administrations- og Servicestyrelsen er styrelsesdirektøren. Under styrelsesdirektøren er ledelsessekretariatet, kontoret Økonomi og styrelsens to hovedforretningsområder henholdsvis HR og Økonomifunktioner og service, som begge ledes af en underdirektør.

Administrations- og Servicestyrelsen har cirka 350 medarbejdere. Vi har hovedsæde i Herning og desuden kontor i Høje-Taastrup.