Vores organisation

Administrations- og Servicestyrelsen er organiseret i to direktørområder. Direktørområderne, HR og Økonomifunktioner og service, består af henholdsvis 5 og 6 kontorer/ enheder med hver deres fagområder.

Organisationsdiagram for Administrations- og Servicestyrelsen, 2019

Administrations- og Servicestyrelsen har cirka 310 medarbejdere fordelt på adresser over det meste af landet og hovedsædet i Herning.