Vi understøtter en stor koncern

Skatteministeriets koncern udvikler sig i disse år. Der er brug for gode folk i hele landet, og dem har vi ansvar for at rekruttere og sætte rammer for.

Vi understøtter hele koncernen med vores højt specialiserede fagligheder – fra HR-juristerne til økonomerne, fra arkitekterne til udviklingskonsulenterne.

Vi bidrager til at styrke den samlede skattekoncern ved at sikre, at vi på tværs af styrelserne har de bedste forudsætninger - hvad enten det drejer sig om ansættelsesret eller hæve-sænke-borde.