Vores opgaver

Administrations- og Servicestyrelsen understøtter hele Skatteministeriets koncern med service af høj kvalitet og effektiv administration.

Administrations- og Servicestyrelsen har til opgave at sikre, at departement og styrelser i Skatteministeriets koncern kan koncentrere kræfterne om deres kerneopgaver. Vi løfter opgaven ved effektivt at varetage en lang række fælles administrations- og servicefunktioner.

I Administrations- og Servicestyrelsen går vi mere end almindeligt op i at skabe værdi for andre. For os handler det om, at vores kolleger får større arbejdsglæde og bedre kan gøre en forskel med deres arbejde, når vi er en del af ligningen. Derfor opbygger vi stærke relationer på tværs, er proaktive og gode til at finde løsninger.

Vi leverer faglig service og administrativ hjælp på tværs af Skatteministeriets koncern inden for blandt andet:

 • Rekruttering
 • Personalejuridisk rådgivning
 • Personaleadministration (kontrakter, løn, ferie, orlov m.m.)
 • Arbejdsmiljø
 • Kompetenceudvikling/ lederudvikling
 • Måling og analyse af brugen af personaleressourcer
 • Regnskabsservice
 • Økonomisystemer
 • Indkøb af varer og ydelser - bortset fra IT-området
 • Udbud
 • Bygninger (vedligeholdelse og drift)
 • Forsikring (fx ift. arbejdsskade, uheld og fejl)
 • Posthåndtering
 • Arkivering (fx af selvangivelser)

Vi understøtter en stor koncern
Skatteministeriets koncern udvikler sig i disse år. Der er brug for gode folk i hele landet, og dem har vi ansvar for at rekruttere og sætte rammer for. Vi understøtter hele koncernen med vores højt specialiserede fagligheder – fra HR-juristerne til økonomerne, fra arkitekterne til udviklingskonsulenterne.

Administrations- og Servicestyrelsen bidrager til at styrke den samlede skattekoncern ved at sikre, at vi på tværs af styrelserne har de bedste forudsætninger - hvad enten det drejer sig om ansættelsesret eller hæve-sænke-borde.

Vi tager ansvar og samarbejder om den samlede opgave i Skatteministeriets koncern.

Sammen med de øvrige styrelser sikrer vi fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor i Danmark.