Vores opgaver

Administrations- og Servicestyrelsens kerneopgave er at understøtte hele Skatteministeriets koncern med service af høj kvalitet og effektiv administration.

Dekorativt billede

Administrations- og Servicestyrelsens opgave er at sikre, at departement og styrelser i Skatteministeriets koncern kan koncentrere kræfterne om deres kerneopgaver, fordi vi effektivt varetager koncernens fælles administrations- og servicefunktioner.

Vi understøtter hver dag Skatteministeriets koncern med en lang række ydelser, som er essentielle for den samlede opgaveløsning. Blandt andet inden for:

 • Rekruttering
 • Personalejuridisk rådgivning
 • Personaleadministration (kontrakter, løn, ferie, orlov m.m.)
 • Arbejdsmiljø
 • Kompetenceudvikling/ lederudvikling
 • Måling og analyse af brugen af personaleressourcer
 • Regnskabsservice
 • Økonomisystemer
 • Indkøb af varer og ydelser - bortset fra IT-området
 • Udbud
 • Bygninger (vedligeholdelse og drift)
 • Forsikring (fx ift. arbejdsskade, uheld og fejl)
 • Posthåndtering
 • Arkivering (fx af selvangivelser)

Administrations- og Servicestyrelsen leverer fagligt stærke løsninger og er konstruktive medspillere for departement og styrelser i koncernen. Det stiller krav om et solidt, fagligt fundament hos vores medarbejdere og en løsningsorienteret tilgang til opgaverne.

Vi tager ansvar og samarbejder om den samlede opgave i Skatteministeriets koncern. Sammen med de øvrige styrelser sikrer vi fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor i Danmark.