Gå til sidens indhold

Administrations- og Servicestyrelsens opgaver

Administrations- og Servicestyrelsens kerneopgave er at understøtte hele Skatteministeriets koncern med effektiv og professionel service og administration.

To drenge leger i havet

Vi varetager en lang række administrative funktioner og serviceopgaver på tværs af hele Skatteministeriets koncern. Blandt andet inden for:

 • Rekruttering
 • Personalejuridisk rådgivning
 • Personaleadministration (kontrakter, løn, ferie, orlov m.m.)
 • Arbejdsmiljø
 • Kompetenceudvikling/ lederudvikling
 • Måling og analyse af brugen af personaleressourcer
 • Regnskabsservice
 • Økonomisystemer
 • Indkøb af varer og ydelser - bortset fra IT-området
 • Udbud
 • Bygninger (vedligeholdelse og drift)
 • Forsikring (fx ift. arbejdsskade, uheld og fejl)
 • Posthåndtering
 • Arkivering (fx af selvangivelser)

I Administrations- og Servicestyrelsen er det vores fokus at servicere effektivt og levere ydelser af høj kvalitet, sådan at departement og styrelser i koncernen kan koncentrere kræfterne om deres kerneopgaver.

Sammen med de øvrige styrelser under Skatteministeriet sikrer Administrations- og Servicestyrelsen fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor i Danmark.