Vores opgaver

Administrations- og Servicestyrelsens kerneopgave er at understøtte hele Skatteministeriets koncern med service af høj kvalitet og effektiv administration.

Dekorativt billede

Administrations- og Servicestyrelsens opgave er at sikre, at departement og styrelser i Skatteministeriets koncern kan koncentrere kræfterne om deres kerneopgaver, fordi vi effektivt varetager koncernens fælles administrations- og servicefunktioner.

Vi fokuserer hver dag på, hvordan vi bedst muligt understøtter forretningens behov. Vi tilpasser løsninger og ydelser, når behovene ændres og optimerer løbende arbejdsprocesser og sagsgange inden for vores kompetenceområder.

Administrations- og Servicestyrelsen varetager administration og service på tværs af hele Skatteministeriets koncern inden for blandt andet:

 • Rekruttering
 • Personalejuridisk rådgivning
 • Personaleadministration (kontrakter, løn, ferie, orlov m.m.)
 • Arbejdsmiljø
 • Kompetenceudvikling/ lederudvikling
 • Måling og analyse af brugen af personaleressourcer
 • Regnskabsservice
 • Økonomisystemer
 • Indkøb af varer og ydelser - bortset fra IT-området
 • Udbud
 • Bygninger (vedligeholdelse og drift)
 • Forsikring (fx ift. arbejdsskade, uheld og fejl)
 • Posthåndtering
 • Arkivering (fx af selvangivelser)

Vores ydelser er essentielle for den samlede opgaveløsning i Skatteministeriets koncern. Vi leverer derfor fagligt stærke løsninger og er konstruktive medspillere for departement og styrelser i koncernen. Det stiller krav om medarbejdere med et solidt, fagligt fundament og en løsningsorienteret tilgang til opgaverne.

Administrations- og Servicestyrelsen tager ansvar og samarbejder om den samlede opgave i Skatteministeriets koncern. Sammen med de øvrige styrelser sikrer vi fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor i Danmark.