Statistik vedrørende whistleblowerordningen

Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Skatteforvaltningen.

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Skatteforvaltningen mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om de indberetninger, som whistleblowerordningen har modtaget.

Konkret skal der offentliggøres antal modtagne, antal realitetsbehandlede og antal afviste indberetninger samt tema herfor. Der er alene angivet tema for de indbe-retninger, der er realitetsbehandlet. Derudover oplyses antal indberetninger, der har givet anledning til en politianmeldelse. Oplysningerne for perioderne 1. maj 2022 til 31. oktober samt 1. november 2021 til 30. april 2022 fremgår af tabellerne nedenfor.

Tabel 1.
Whistleblowerstatistik for Skatteforvaltningen, for perioden 1. maj 2022 – 31. oktober 2022 

Antal modtagne indberetninger Antal indberetninger der er realitetsbehandlet Antal afviste indberetninger Antal indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse Tema for indberetningen
5 0 5 0 -
Kilde: Skatteforvaltningen

Tabel 2.
Whistleblowerstatistik for Skatteforvaltningen, for perioden 1. november 2021 - 30. april 2022 

Antal modtagne indberetninger Antal indberetninger der er realitetsbehandlet Antal afviste indberetninger Antal indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse Tema for indberetningen
8 0 8 0 -
Kilde: Skatteforvaltningen