Gå til sidens indhold

Administrations- og Servicestyrelsen indviet

Den nye styrelse er en af i alt 7 styrelser, som fra 1. juli tilsammen udgør den nye skatteforvaltning i Danmark.

Skatteminister Karsten Lauritzen stod i spidsen for indvielsen ved Administrations- og Servicestyrelsens hovedsæde i Herning torsdag den 28. juni, to hverdage før den formelle åbning af den nye skatteforvaltning.

Indvielsen markerede overgangen fra det hidtidige SKAT til en ny skatteforvaltning med syv specialiserede styrelser.

Styrker kerneopgaverne
Administrations- og Servicestyrelsens rolle bliver at levere service og administrative ydelser til de øvrige styrelser og Skatteministeriets departement med det mål, at den enkelte styrelse kan koncentrere kræfterne om egne kerneopgaver.

En af de helt store opgaver for den nye styrelse bliver ansættelsen af omkring 3500 medarbejdere på tværs af Skatteforvaltningen over de kommende år. En opgave der skal bidrage til at sikre en stærk og effektiv skatteforvaltning fremover.

Ud over rekruttering varetager Administrations- og Servicestyrelsen en række andre tværgående ydelser inden for blandt andet HR, indkøb, bygninger og økonomi.

Hovedsæde i Herning
Den nye styrelse har ved indvielsen cirka 330 medarbejdere. Størstedelen af medarbejderstaben som i dag er fordelt på en række adresser landet over, vil efter planen blive samlet på hovedsædet i Herning de nærmeste år. Et antal medarbejdere vil dog på sigt løse opgaver fra styrelsens kontor i Høje Taastrup.

Læs mere om Administrations- og Servicestyrelsen